Choose Your Color

Alimler Meclisi

Alimler Meclisi

Kazâ Namazı

Bismillâhirrahmânirrahîm Bir namazı vaktinde kılmaya “edâ”; vaktinden sonra kılmaya “kazâ” denirken, vaktinde kılınmamış olan namaza da ..

Devamı >>

TERÂVÎH NAMAZI

Terâvîh namazının meşrû oluşu icmâ-i ümmet ile sâbittir. Râfızîler hâricinde bunu kimse reddetmemiştir.[1]Terâvîh namazı 20 rek'attır. İmam ..

Devamı >>

HACAMAT (KAN ALDIRMAK) SÜNNETTİR

HACAMAT (KAN ALDIRMAK) SÜNNETTİR  Bir peygamber olarak insanlara ilahi hakikatleri tebliğ etmekle yükümlü olan Resul-i Ekrem, bir insan olarak da tebliğ ..

Devamı >>

SELEFİLER İSLÂM’IN RESMİ SÖZCÜLERİ Mİ? / DR. İHSAN ŞENOCAK

Müslümanlar adımlarını Kur’ân ve Sünnet mizanına göre atınca Allâh’ın nusretine mazhar oldular ve vadisinde akan bir nehir gibi önlerinde durmaya ..

Devamı >>

İMÂM-I RABBÂNÎ – DR. İHSAN ŞENOCAK

Bismillâhirrahmânirrahîm, ELHAMDULİLLÂHİ VAHDEH VESSALÂTU VESSELÂMU ALÂ MEN LA NEBİYYİ BA’DE. Muhterem hocam, hocalarım kardeşlerim hepinize hürmet ..

Devamı >>

HÂRİCÎLİĞİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI / SERVET YALÇIN

Abdullah b. Sebe’nin tutuşturduğu ve Hz. Osman’ın şehâdetiyle alevlenen fitne kıvılcımının Ümmet içindeki yangınları durmak dinlenmek bilmeden ..

Devamı >>

AMAÇSIZ GENÇ NE YAPAR NE YAPMAZ ? - EHLİ SÜNNET ALİMLERİ MECLİSİ

Amaçsız Genç Ne Yapar Ne Yapmaz ? - Ehli Sünnet Alimleri Meclisi

Devamı >>

Mİ’RÂC

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vâsıtası, ..

Devamı >>