Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

DEKOLTE TESETTÜR (!)

Tesettürün amacı; Allah’ın emri doğrultusunda örtünüp vücudun mahrem yerlerini teşhir ederek herhangi bir fitneye; cinsel istismara sebep olmamaktır. ..

Devamı >>

Ölçümüz Vahiy Olsaydı Siyâsetimiz Ādil Olurdu

Müslümanların ellerinde siyâsal velâyetle ilgili onlarca âyet ve kâfirlerin siyâsette egemen olmamalarıyla alâkalı yüzlerce hadis olmasına rağmen, ..

Devamı >>

Namazı Namaz Gibi Kılalım Ki Ahlâken Kemâle Erelim

Kılınan namazların insanı önce îman yönünden kemâle erdirmesi, sonra da ahlâken Peygamber Efendimiz’e (sav) benzetmesi için huşû içerisinde ikāme ..

Devamı >>

Bizim Dînimizde Kâfire Bile Zulüm Yapılmaz

Peygamber Efendimiz, zulme uğrayan Müslümanları korumayı ümmetine bir vecîbe olarak yüklemiştir. Bu anlayışa göre; “Her kim ki bir mü’mini ..

Devamı >>

Hesâba Çekilmeden Önce Kendinizi Hesâba Çekiniz

Kişinin kendisini muhâsebeye çekmesi ile ilgili Kur’ân’dan birçok delil bulmak mümkündür. “Üzerinize koruyucu (yaptıklarınızı zaptedici melek)ler ..

Devamı >>

Tevhîdi Olmayan "Tevhîd-i Tedrîsat"

Biz burada genel bir eğitim öğretim projesi yapmak yerine, eğitim ve öğretimde tevhîdin önemine kısaca atıfta bulunacağız. Tevhîd; hayâtın ..

Devamı >>

Türkçe Meâllerle İlgili Kısa Bir Değerlendirme; İlgilenenler İçin Önemlidir

Hz. Muhammed (sav), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber evrensel değildir. Belirli kavimlere gönderilmişlerdir. Risâleti ..

Devamı >>

Hz. Âişe’nin (Ö: 58/677) Kur’ân-ı Kerîm Anlayışı

Mü’minlerin annesi, Hz. Peygamber (sav)’in hanımı, ümmetin hanımlarının en fakīhidir. “Ümmetin hanımları arasında ondan daha bilgili bir kadın; ..

Devamı >>

Kur'ân-ı Kerîm'e Karşı Edebli Olmak

Kur’ân-ı Kerîm; Hz. Peygamber (sav)’e, vahiy yoluyla gelen, hiçbir harfi bile değiştirilmeden; tahriften ve tebdilden uzak olarak nesilden nesile ..

Devamı >>