Choose Your Color

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi'yi Ziyaret Etti.

Makale

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi'yi Ziyaret Etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi'yi Ziyaret Etti.

 • 2021-12-18 19:20:51
 • Yediulya

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi, 3. TÜGVA Gençlik buluşması kapsamında 19 otobüs 800 öğrenci ile Kanâat Önderi Ali Ramazan Dinç Hocaefendi’yi Kalender Camii’nde ziyâret etti.

Ziyâretine gelen öğrencilere “GENÇLİK” konulu sohbet veren Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, sohbetine:

“Hz. İbrâhîm (as), kavmine karşı mücâdelesinde, Tevhîd sancağını açtığında gençti.

Hz. Yûsuf (as), nefsine dur dediği, şeytânın hîlesine düşmediğinde gençti.

Hz. Mûsâ (as), Firavn’e karşı dört yüz yıllık mücâdelesinde, Rabbine sığındığı ve tevekkül ettiğinde, nefsinin isteklerine uymadığında gençti.

Hz. Yahyâ (as) hikmet ehli olduğu anlar gençti.

İffet timsâli Hz. Meryem Aleyhesselâm, kendisini mihrâba habsedip, bâtılların âdetlerinden kaçtığı günlerde gençti.” diyerek başladı.

Ashâb-ı Kehf, inançlarını yaşama uğruna ülkelerini terk edip bir mağaraya sığındıklarında, Kur’ân-ı Kerîm’de îman ve hidâyetle vasfolunduklarında genç yaşta idiler. Onlardan bahseden Kitâb-ı Kerîm’imiz bugünün gençliğinin iki özelliğinden bahseder:

 1. Îman.
 2. Hidâyet.

Peygamberimizin Genç Sahabeleri, Genç Âlimlerdi

Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, “ensardan kurra yüz kadar genç sahabe vardı. Zâlimlerin zulmüne direnen, inancından tâviz vermeyen yine gençlerdi.” diyerek asr-ı saâdetten örnekler verdi.

“Ben, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi bir er istiyorum.”

Hz. Ömer (ra)’in istediği, bir Ebu Ubeyde b. Cerrah’dı. Hazret-i Ömer (ra) arkadaşlarına:

“Bir şeyler isteyiniz” dedi. İçlerinden birisi:

“Allah yolunda infâk etmek için şu ev dolusu altınım olsun istiyorum.” dedi. Hz. Ömer:

“Daha isteyin” dedi. Bir başkası:

“Şu ev dolusu inci, zeberced ve yâkutum olsun da Allah yolunda infâk edeyim, bunu istiyorum” dedi. Hz. Ömer (ra):

“Daha isteyin” deyince:

“Bu sözleriyle Emîrü'l-Mü’minîn ne demek istiyor?” dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra):

“Ben, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi bir er istiyorum” dedi.

Genç Yaşta İlimde Öncü Olmuştur Ecdâdımız

Ecdâdımızdan da örnekler veren Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Pakistanlı Fizik Bilgini Abdüsselam. Astronom ve Mekanikçi Ahmed bin Musa. Zehravi, ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı. Zerkali astronomi âlimidir. İbni Karaka, torna tezgâhı yapan bilgin. İbni Macid bir denizci ve coğrafyacı. İbni Rüşd doktor, astronom ve matematikçidir. Ali Bin Rıdvan batıya tedâvi metodlarını öğreten İslâm âlimi. Huneyn Bin İshak göz doktorlarına öncülük yapan bilgin. İbni Avvam tarımda, Şemsettin Halili astronomide, Şihabettin Karafi fizikde öncüdür.” dedi.

Kanâat önderi Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, yaklaşık kırk dakika süren sohbetini Hz. Lokman (as)’ın oğluna verdiği öğütlerle sonlandırdı.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Lokmân’ın genç oğluna yaptığı tavsiyelerden ders aldığı sürece, müslümanlar çağ kapayıp çağ açacaklardır Allah Teâlâ’nın izniyle.

Hz. Lokman (as) oğluna şu öğütleri verir:

 1. Ey oğul! Allâh’a şirk koşma!
 2. Namazını dosdoğru kıl!
 3. Kibirle yürüme!
 4. Yüksek sesle konuşma!
 5. Takvâya sarıl!
 6. Tövbekâr ol!
 7. Câhillerle arkadaş olma!
 8. Günahlardan ve yalandan sakın!
 9. Allah Teâlâ’nın zikredildiği meclislere katıl!
 10. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir!
 11. Tembel olma!
 12. Acele etme!

Sohbetin ardından öğrenciler, Hacı Hasan Efendi’nin (ks) kabrini de ziyâret ederek ayrıldılar…

 

Paylaş: