Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

Ne Olacak Hâlimiz? Kur'ân ve Sünnete Kulak Verelim!!!

Dünyâya bakışımızın nebevî temellere oturması için Rasûlullâh’ın (sav) dünyâya bakış tarzını bilmek gerekir. Hz. Peygamber’in bakışı, ..

Devamı >>

Teklif ve Çözüm Önerileri; Ağulu Aşı Yemek İsteyenler İçin

Hz. Peygamber’in İslâm dâvâsını hâkim kılmadaki başarısının birçok etkenleri olmakla berâber bunlardan en önemlilerinden biri de insanların ..

Devamı >>

Din Ancak Din Ehlinden Öğrenilir

Hz. Peygamber (s.a.v.), ümmetinin âlimlerinden olan Abdullah b. Mesud’a; “İnsanların en âlimi kimdir” diye sormuş ve edebinden dolayı Peygamber’e ..

Devamı >>

Yerli Olmakla Sanal Bir Ülkede Yaşamak Arasında Tercih

İslâm, geldiği andan îtibâren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medîne’de de Medenî çözümdür. ..

Devamı >>

Hikmet Ehli Olabildik Mi?

Hikmet, Yüce Allâh’ın mü’min kullarından sâlih olanlara vermiş olduğu bir nurdur. Hikmet sâyesinde insan doğruyu yanlıştan ayırt eder. Hz. ..

Devamı >>

Dâvânın Yûsufları İyi Okusunlar

Hz. Yûsuf’a (as) genç yaşında bâzı lütuflar verilmiştir. Bu lütufların sâhibi Yüce Allah, verdiği bu lütufları âyette şöyle anlatmıştır: ..

Devamı >>

Kime Karşı Tesettür?

Yüce Allah, Nûr Sûresi’nde kadınların yanlarında daha serbest hareket edecekleri kimseleri saymış ve şöyle buyurmuştur: “وَقُل ..

Devamı >>

Fuhşa Karşı Duyarlı Olmak Müslüman Olmanın Zorunlu Sonucudur

Müslümanlar değil fuhuş işlemek fuhşa yaklaşmazlar bile. Zira Rabbimiz şu ayette zinaya yaklaşmayı bile gerekçesiyle beraber yasaklamıştır: ..

Devamı >>

İlgilenenler İçin! Yeni Değerler Eğitimi Üzerine

Ülkemizin bazı ilâhiyatçı akademisyenleri hukûkî, siyâsî, felsefî ve iktisâdî konularda batıyı çok ciddiye almaktadırlar. Bu ciddiyetlerinin sonucu, ..

Devamı >>