Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

Kur'ân-ı Kerîm'de Emânet Kavramı

Allah Teâlâ, emâneti insana tevdi etmiştir. Emâneti Yüce Allah’tan devralan insanın da sünnetullâh’a1 uygun davranarak emâneti en lâyık insanlara ..

Devamı >>

Cihâd Temel İbâdettir; Aksini Söyleyen Müslümanlar (!) İyi Düşünsünler

Cihad en temel ibâdettir. Diğer ibâdetlerin kabûl şartları olan; niyet, ihlâs ve sünnete uygunluk cihâd için de geçerlidir. Sâdece Allah rızâsı için ..

Devamı >>

Velîlerimizin Dikkatine

Kur’ân, şirki ve müşrik toplumu bütün yönleriyle tanıtmıştır. Tehlikesinden dolayı Hz. Lokman, oğlunu eğitirken önce şirki tanıtmış ve oğlunun ..

Devamı >>

Tevhîde Aykırı Söz ve Davranışlara Genel Bakış

Eğer kişi zihin ve gönül kararmasına tutulur, hak ve hakîkati inkâr edecek olursa; zarûrât-ı dîniyenin tamâmını veya bir kısmını reddederse ebedî ..

Devamı >>

Siyâset Önemlidir; Çünkü...

Bütün peygamberler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), İslâm dînini hâkim kılmak için çalışmışlardır. Hiçbir peygamber, dînin mahkûmiyetine ..

Devamı >>

Fetih Sûresi 29. Âyetin Hayâtımıza Kattıkları

Hz. Muhammed’in getirdiği şerîate îmân eden ve hayatlarına İslâm ile anlam veren Müslümanlar bir ümmettirler. Bu ümmet, Hz. Peygamber’in temsîli ..

Devamı >>

Sahâbî Kimdir?

Hz. Peygamber’in sahâbesi / arkadaşları, onun getirmiş olduğu dîni kabûl edip bu dînin isteklerini tereddütsüz olarak yaşamak sûretiyle model olan ..

Devamı >>

Allâh’ım! Sen’i Gerçekten Sevmekle Bizleri Rızıklandır

Allâh’a (cc) karşı derin bir muhabbet veya vuslat/kavuşma arzusu varsa, bu muhabbet ve arzu sözde kalmamalıdır. Netîcelerinin gözlemlenebildiği eylem ve ..

Devamı >>

Velî ve Velâyet

Kur’ân-ı Kerîm’de velâyetle ilgili 200’den fazla âyet vardır. Kur’ân’ın ana kavramlarından olan velâyet, aynı zamanda anahtar bir kavramdır. ..

Devamı >>