Choose Your Color

Altın Silsile

Altın Silsile

16. HÂCE MUHAMMED BAHÂUDDİN NAKŞBEND(KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Buhâra, Kasr-ı Ârifân, H. 718 / M. 1318 Vefatı: Buhâra, Kasr-ı Ârifân, H. 791 /  M. 1389 Şemâili Uzunca boylu, buğday benizli, büyükçe ..

Devamı >>

14. MUHAMMED BABA SEMMÂSİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Semmas ? Vefatı: Semmas, H. 755 / M. 1354 Şemâili Orta boylu, gökçek yüzlü, esmer tenli idi. Nûrlara mazhar olduğu yüzünden belli olurdu. ..

Devamı >>

13. HÂCE ALİ RÂMİTENİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Râmiten, H. 591 / M. 1194 Vefatı: Harzem, H. 721 / M. 1321 Şemâili Boyu mevzun, yüzü güzeldi. Âzâları arasında tam bir tenâsüb vardı. Fakrı ..

Devamı >>

12. HÂCE MAHMUD FÂĞNEVİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Buhâra-Fağne ? Vefatı: Buhâra-Fağne, H. 717 / M. 1317 Şemâili Orta boylu, güzel yüzlü, güzel burunlu, geniş ağızlı, siyah sakallı, beyaz ..

Devamı >>

11. HÂCE ÂRİF RİVEGERİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Buhâra-Riveger, H. 560 / M. 1165 Vefatı: Buhâra-Riveger, H. 660 / M.1262 Şemâili Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi ..

Devamı >>

10. ABDULHÂLIK GUCDÜVÂNİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Buhara-Gucdüvân, H. 515 / M. 1121 Vefâtı: Buhara-Gucdüvân, H. 595 / M. 1199 Şemâili Boyu uzun, başı büyükçe, teni beyaz, yüzü güzeldi. ..

Devamı >>

9. YUSUF HEMEDÂNİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Hemedân – İran, H. 441 / M. 1048 Vefâtı: Herat – İran, H. 534 / M. 1141 Şemâili Bedeni zayıf, boyu küçük, yüzü buğday renginde idi. ..

Devamı >>

8. EBU ALİ FÂRMEDÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Farmed, H. 407 / M. 1016 Vefatı: Tus, H. 477 / M. 1084 Şemâli Orta boylu, esmer tenli, çatık kaşlı idi. Gözleri ve kirpikleri siyah, ağzı ..

Devamı >>

7. EBU'L-HASAN HARAKÂNÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğmu: İran - Harakan, H. 352 / M.963 Vefatı: İran - Harakan, H. 425 / M.1034 Şemâili Uzun boylu, gökçek yüzlü, geniş alınlı, iri gözlü, kumral ..

Devamı >>