Choose Your Color

Berâat Gecesi Yapılacak Dualar

Makale

Berâat Gecesi Yapılacak Dualar

Berâat Gecesi Yapılacak Dualar

  • 2022-03-17 12:42:11
  • Yediulya

Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berâat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berâat duâsı (Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (ks) - Duâlar ve Zikirler Kitabı) okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berâat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir.

Berâat Gecenizi tebrik ederim.

Ali Ramazan Dinç Efendi

Paylaş: