Choose Your Color

Altın Silsile

Altın Silsile

6. BÂYEZİD-İ BİSTÂMÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Bistam-İran, H. 161 / M. 777 Vefatı: Bistam-İran, H.234 / M.845 Şemâili Boyu uzun, bedeni zayıf, yüzü beyaz, sakalı ak ve seyrek, gözleri ..

Devamı >>

5. CÂFER-İ SÂDIK (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Medine, H. 83 / M. 702 Vefâtı: Medine, H. 148 / M. 765 Şemâili Güzel yüzlü, tatlı sözlü, başı büyükçe, bedeni nûrlu idi. Ten rengi beyazla ..

Devamı >>

4. KÂSIM B. MUHAMMED (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Medine, H. 30 / M. 650 Vefatı: Kudeyd, H. 102 / M. 720 Şemâili Uzun boylu, esmer tenli idi. Sakalı ve gözleri siyah idi. Gözlerinin yaşı durmaz ..

Devamı >>

3. SELMÂN-I FÂRİSİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: İran, Hicretten önce 215 Vefatı: İran-Medayin, H.35 / M. 655 Şemâili Uzun boylu, buğday tenli, güzel yüzlü, sakalının ekserîsi siyah idi. ..

Devamı >>

2. HZ.EBU BEKİR ES-SIDDIK (RADIYALLAHU ANH)

Doğumu: Mekke, 572 M. Vefatı: Medine, M. 635 / H. 13 Şemâili Uzunca boylu, beyaz tenli, zayıf bedenli, gür saçlı, seyrek sakallı, çukurca gözlü idi. ..

Devamı >>

1. HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)

Hilye-i Saâdeti Rasûl-i müctebâ Muhammed Mustafâ sallallâhu aleyhi ve selem Efendimiz yaratılış ve ahlâkça insanların en mükemmeli idi. Bütün ..

Devamı >>