Choose Your Color

Altın Silsile

Altın Silsile

26. ŞEYH SEYFÜDDÎN (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Sirhind, H.1049 / M.1639 Vefatı: Sirhind, H.1096 / M.1684 Şemâili Uzunca boylu, esmer tenli, güzel yüzlüydü. Büyükçe gözlü, sakalının iki ..

Devamı >>

25. EL-URVETÜ’L-VÜSKÂ MUHAMMED MÂSÛM (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Sirhind, H.1007 / M.1598 Vefatı: Sirhind, H.1079 / M.1668 Şemâili Uzun boylu, güzel yüzlü, buğday tenli idi. Gözünün beyazında bir miktar ..

Devamı >>

24. İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED FARÛKÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Sirhind, H.971 /  M.1563 Vefatı: Sirhind, H.1034 /  M.1625 Şemâili Uzun boylu, buğday benizli, güzel yüzlüydü. Sakalları siyah, gözlerinin ..

Devamı >>

23. HÂCE MUHAMMED BÂKÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Kâbil, H.973 / M.1565 Vefatı: Delhi, H.1014 / M. 1605 Şemâili Orta boylu, kırmızı tenli, seyrek sakallı idi. Sakalının bazı yerleri beyaz idi. ..

Devamı >>

22. HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğuşu: Semerkant-İmkene, H.918/M.1512 Vefâtı: Semerkant-İmkene, H.1008/M.1599 Şemâili Esmer tenli, nur yüzlü, seyrek sakallıydı. Feyz ve cezbesi ..

Devamı >>

21. DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ (KUDDİSE SİRRUH)

Vefâtı: Semerkand-Dasferar, H.970 / M. 1562 Şemâili Orta boylu, güzel yüzlü, buğday benizli, beyaz sakallı idi. Her âzası mütenasipti. Zâhir ve ..

Devamı >>

20. HÂCE MUHAMMED ZÂHİD (KUDDİSE SİRRUH)

Vefâtı: Tacikistan-Düşenbe, H.936 / M.1529   Şemâili Zayıf vücutlu, beyaz tenli, güzel yüzlü, seyrek sakallı idi. Takvâ, ilim ve verada zamanının ..

Devamı >>

19. HÂCE UBEYDULLAH AHRÂR (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Taşkent-Bağistan, H.806 / M.1404 Vefâtı: Semerkand, H.895 / M.1490   Şemâili Uzun boylu, esmer tenli, gökçek yüzlü idi. Sakalı büyükçe ve ..

Devamı >>

18. HÂCE YAKUB CERHİ (KUDDİSE SİRRUH)

Doğumu: Gazne-Çerh ? Vefatı: Tacikistan-Düşenbe, H. 851 / M.1447   Şemâili Orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, beyaz ve seyrek sakallı idi. Mübarek ..

Devamı >>