Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

Fuhşa Karşı Duyarlı Olmak Müslüman Olmanın Zorunlu Sonucudur

Müslümanlar değil fuhuş işlemek fuhşa yaklaşmazlar bile. Zira Rabbimiz şu ayette zinaya yaklaşmayı bile gerekçesiyle beraber yasaklamıştır: ..

Devamı >>

İlgilenenler İçin! Yeni Değerler Eğitimi Üzerine

Ülkemizin bazı ilâhiyatçı akademisyenleri hukûkî, siyâsî, felsefî ve iktisâdî konularda batıyı çok ciddiye almaktadırlar. Bu ciddiyetlerinin sonucu, ..

Devamı >>

İslâm Dâvâsının Çilesini Çekmeyenler Önderlik Konumuna Getirilmezler

Önderlik konumuna getirilecek kimseler önce denenmeli; dâvâlarının çilesini çekmeli ve daha sonra onlara görev verilmelidir. Allah Teâlâ’nın yönetim ..

Devamı >>

Sünnetin Önemi ve İşlevi İle Alakalı Önemli Bir Hatırlatma

Peygamber Efendimiz (sav) sâdece tebliğle görevli değildir. Onun görevleri arasında tebliğle berâber, kapalı hükümleri açıklamak/tebyîn; ..

Devamı >>

Hadis ve Sünnete Tâbî Olmakla Hz. Peygamber’e (sav) Îmân Arasında Doğru Orantı Vardır

Hz. Peygamber (sav)’in koyduğu hükümlerin bir kısmı onun ictihadlarıdır. Eğer ictihâd kapısı çeşitli gerekçelerle tamâmen devre dışı ..

Devamı >>

Kur'ân-ı Kerîm'de Emânet Kavramı

Allah Teâlâ, emâneti insana tevdi etmiştir. Emâneti Yüce Allah’tan devralan insanın da sünnetullâh’a1 uygun davranarak emâneti en lâyık insanlara ..

Devamı >>

Cihâd Temel İbâdettir; Aksini Söyleyen Müslümanlar (!) İyi Düşünsünler

Cihad en temel ibâdettir. Diğer ibâdetlerin kabûl şartları olan; niyet, ihlâs ve sünnete uygunluk cihâd için de geçerlidir. Sâdece Allah rızâsı için ..

Devamı >>

Velîlerimizin Dikkatine

Kur’ân, şirki ve müşrik toplumu bütün yönleriyle tanıtmıştır. Tehlikesinden dolayı Hz. Lokman, oğlunu eğitirken önce şirki tanıtmış ve oğlunun ..

Devamı >>

Tevhîde Aykırı Söz ve Davranışlara Genel Bakış

Eğer kişi zihin ve gönül kararmasına tutulur, hak ve hakîkati inkâr edecek olursa; zarûrât-ı dîniyenin tamâmını veya bir kısmını reddederse ebedî ..

Devamı >>