Choose Your Color

Akaid - Tefsir

Akaid - Tefsir

Velâyet Sorumluluk Makâmıdır

Velî, tam anlamıyla Yüce Allâh’ın yakın dostudur. Allah Teâlâ’nın sevgisini kazandığı için yer ve gök ehlinin de muhabbet duyduğu seçkin ..

Devamı >>

Günahlara Karşı Duyarlı Olalım Ki Liyâkatimizi Kaybetmeyelim

İsrâ Sûresi hicret öncesi nâzil olmuştur. Bir manifesto niteliğindedir. Hicret öncesi bâzı hatırlatmalar yapılmıştır. İktidârın devâmının, ..

Devamı >>

Aşk mı Muhabbet mi?

İslâm’ı amelî anlamda hayâtına katmayan ve hayâtının tüm boyutlarını vahiyle anlamlandırmayan birçok kişi “tanrısal bir aşkın ..

Devamı >>

Allah Teâlâ Bizi Seviyor Mu Sevmiyor Mu?

Muhabbet iki yönlüdür. Birinci yön, Allah Teâlâ’nın kulunu sevmesidir. Allah (cc) kulunu sevmezse herşey boşa gitmiştir ve bundan daha kötüsünü ..

Devamı >>

Hz. Peygamber’in (sav) Dünya Görüşü; Kıyaslayalım Mı?

Dünyâya bakışımızın nebevî temellere oturması için Rasûlullâh’ın dünyâya bakış tarzını bilmek gerekir. Hz. Peygamber’in bakışı, ..

Devamı >>

“Mürşid Kimdir?” Sorusunun Cevâbı

Allâh'ın (cc) er-Reşîd isminin nübüvvet planındaki en son temsilcisi olan Hz. Muhammed (sav) de, Hz. Nûh (as) gibi hayâtını irşad görevine ..

Devamı >>

Mârifetullâh’ın Derinliği Günahları Azaltan En Önemli Etkendir

İnsanın Allah’la (cc) olan bağlantısını koparmaması için O’nunla dâimâ bilinçli ve bilgi temelli bir iletişim içerisinde olması gerekir. Bu ..

Devamı >>

Mârifetullâhı Kâmil Olmayanın Takvâsı Olmaz

Herkesin takvâsı mârifetullâhı kavramasıyla doğru orantılıdır. Mârifeti olmayanlar veya eksik olanlar müşrik, mürted, münâfık, Yahudi, Hristiyan, ..

Devamı >>

YÛSUF PEYGAMBER KISSASI ÜZERİNDEN ÇOCUKLAR ARASI SEVGİDE ADÂLET

Hz. Yûsuf kıssasının en önemli ve çocuk eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken taraflarından birisi de babaların çocuklar arasında sevgiyi ..

Devamı >>